WeGrowWax WeGrowWax
Menu

Discography

mono.log – Dialog

Release Date: February 25, 2019
Available now on:

mono.log – Dialog

“A new mono.log enters – crushes your membranes.”

“Dialog” is an album that defies classification with every track but still pays homage to the old school. This is not the style we are used to in current times. The ambient intro is already introducing the right mood. This mysterious vibe accompanies us to the end of the listening session. Tusz describes reality in a direct and at the same time subdued way. There is no room for ill-considered words here. Where dirty everyday life is connected with searching for inner peace and balance. An image of a difficult life in the 21st century’s Poland intertwined with rays of hope and ambition. The mundane experiences where you can and even need to find a higher sense. Where energy is the most important.

mono.log returns with unparalleled taste on the Polish music scene. Eclectic productions of Blossom contain a large dose of subtle electronics, thus oscillating at the borderline of the classic Trip-Hop. Tusz, with his deep voice and ethereal texts, finds himself in these climates perfectly. Heavy bass coexists with his content in a natural symbiosis. An album that returns to universal values. Consistent in every respect.

/

“Wjeżdża nowy mono.log – zgniata ci membrany”

“Dialog” to album, który w każdym utworze wymyka się klasyfikacji, a jednak wciąż oddaje hołd starej szkole. Nie jest to styl do jakiego jesteśmy obecnie przyzwyczajeni. Ambientowe intro wprowadza już w odpowiedni nastrój. Ten tajemniczy vibe towarzyszy do samego końca odsłuchu. Tusz opisuję rzeczywistość w sposób bezpośredni, a jednocześnie stonowany. Nie ma tutaj miejsca na nieprzemyślane słowa. Tu gdzie brudna codzienność łączy się z poszukiwaniem wewnętrznego spokoju i równowagi. Obraz trudnego życia w 21 wiecznej Polsce przeplatany promieniami nadziei i ambicji. Doświadczenia przyziemne, w których można , a nawet trzeba znaleźć wyższy sens. Tu gdzie energia jest najważniejsza.

mono.log powraca ze smakiem niespotykanym na rodzimej scenie muzycznej. Eklektyczne produkcje Blossom’a zawierają w sobie dużą dozę subtelnej elektroniki, oscylując tym samym na pograniczu klasycznego Trip-Hop’u. Tusz, ze swoja głęboką barwą oraz eterycznymi tekstami odnajduję się w tych klimatach doskonale. Ciężki bas współżyje z jego treścią w naturalnej symbiozie. Album, który wraca do uniwersalnych wartości. Spójny pod każdym względem.

CDCredits

Rap: Tusz
Music: Blossom
Mix/Master: Blossom
Artwork: Artur Musioł
Recording: Paweł Wojaczek
Project Management: Tomasz Ochman

A note from WeGrowWax:

We strongly believe in the quality of music. Hip-Hop especially is an international language.
All lyrics were translated into English and are being downloaded with every purchase/download in our Bandcamp shop. Enjoy the vibes!